bozkır koyunu

bozkır koyunu

a. hay. b. Çift parmaklılar takımının boynuzlugiller familyasından, Tibet'ten Asya'ya yayılmış bir memeli türü, Asya koyunu (Ovis vignei).


bozkır koyunu İng. red sheep

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, Asya'da yaşayan bir tür.


bozkır koyunu İng. red sheep

(Ovis vignei) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü. Tibetten Asyaya yayılmıştır.


bozkır koyunu için benzer kelimeler


bozkır koyunu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', 'k', 'ı', 'r', ' ', 'k', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
bozkır koyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyok rıkzob diziliminde gösterilir.