bozulmuş markalar

bozulmuş markalar İng. annulated marks

Yönetim ya da yargı organlarının kararları gereğince kütükten silinen markalar.


bozulmuş markalar için benzer kelimeler


bozulmuş markalar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', 'u', 'l', 'm', 'u', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'r', 'k', 'a', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bozulmuş markalar kelimesinin tersten yazılışı ralakram şumluzob diziliminde gösterilir.