bozunma

bozunma

a. Bozunmak işi.


bozunma İng. decomposition

Bir özdeğin daha yalın kimyasal özdeklere ayrılması.


bozunma İng. decomposition

Bir özdeğin, daha yalın yapıda olan bileşenlere tek yönlü ayrılması.


bozunma İng. decomposition

Bir maddenin daha basit bileşenlerine yani atom veya moleküllerine ayrılması.


bozunma için benzer kelimeler


bozunma, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', 'u', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
bozunma kelimesinin tersten yazılışı amnuzob diziliminde gösterilir.