brüt kalkınma hızı

brüt kalkınma hızı İng. gross development rate

Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleşen büyüme hızı veya artışı.


brüt kalkınma hızı için benzer kelimeler


brüt kalkınma hızı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'ü', 't', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'h', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
brüt kalkınma hızı kelimesinin tersten yazılışı ızıh amnıklak türb diziliminde gösterilir.