bükelgeç yalımı

bükelgeç yalımı Fr. Labyrinthite

bükelgeç yalımı için benzer kelimeler


bükelgeç yalımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'k', 'e', 'l', 'g', 'e', 'ç', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bükelgeç yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay çegleküb diziliminde gösterilir.