bükme (öne-arkaya-yanlara)

bükme (öne-arkaya-yanlara) İng. bending (forward, backward, sideways)

1. Germe karşıtı olan devinim. 2. Eklemleri saran kasların kısalarak çalışması sonucu oynakların iki tarafındaki vücut bölümlerini genişliğine (ön-arka) ve derinliğine (yan) eksenlerde birbirine yaklaştırma.


bükme (öne-arkaya-yanlara) için benzer kelimeler


bükme (öne-arkaya-yanlara), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'k', 'm', 'e', ' ', '(', 'ö', 'n', 'e', '-', 'a', 'r', 'k', 'a', 'y', 'a', '-', 'y', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'a', ')', şeklindedir.
bükme (öne-arkaya-yanlara) kelimesinin tersten yazılışı )aralnay-ayakra-enö( emküb diziliminde gösterilir.