gövdeyi öne (öne-aşağı) bükme

gövdeyi öne (öne-aşağı) bükme İng. trunk bending forward, (downward)

Gövdeyi, ön yüzeyde genişliğine ekseni üzerinde kalçadan bacaklara doğru değişik açılarla eğme.


gövdeyi öne (öne-aşağı) bükme için benzer kelimeler


gövdeyi öne (öne-aşağı) bükme, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'v', 'd', 'e', 'y', 'i', ' ', 'ö', 'n', 'e', ' ', '(', 'ö', 'n', 'e', '-', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ')', ' ', 'b', 'ü', 'k', 'm', 'e', şeklindedir.
gövdeyi öne (öne-aşağı) bükme kelimesinin tersten yazılışı emküb )ığaşa-enö( enö iyedvög diziliminde gösterilir.