atılımda gövdeyi yana bükme

atılımda gövdeyi yana bükme İng. bending sideways in lunge pos.

Öne atılım duruşunda, gövdeyi önden arkaya eksende iki yana (sağa - sola) eğme.


atılımda gövdeyi yana bükme için benzer kelimeler


atılımda gövdeyi yana bükme, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'd', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'v', 'd', 'e', 'y', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 'a', ' ', 'b', 'ü', 'k', 'm', 'e', şeklindedir.
atılımda gövdeyi yana bükme kelimesinin tersten yazılışı emküb anay iyedvög admılıta diziliminde gösterilir.