yana yana

yana yana

zf. 1. Döne döne, tekrar tekrar. 2. Yanarak: “Her kime derdim yansam / Yana yana gez derler” -Halk türküsü.


yana yana için benzer kelimeler


yana yana, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'a', ' ', 'y', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
yana yana kelimesinin tersten yazılışı anay anay diziliminde gösterilir.