atılım duruşu (öne, yana, arkaya)

atılım duruşu (öne, yana, arkaya) İng. lunge

Türlü cimnastik alıştırmalarına temel olan bir başlama duruşu; türlü yönlere adım duruşlarında, gövdenin bükülü bacak üzerine eğilmesi ve gergin bacakla bir doğrultuya getirilmesiyle vücut ağırlığının o yöne aktarılması.


atılım duruşu (öne, yana, arkaya) için benzer kelimeler


atılım duruşu (öne, yana, arkaya), 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'ı', 'l', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'ş', 'u', ' ', '(', 'ö', 'n', 'e', ',', ' ', 'y', 'a', 'n', 'a', ',', ' ', 'a', 'r', 'k', 'a', 'y', 'a', ')', şeklindedir.
atılım duruşu (öne, yana, arkaya) kelimesinin tersten yazılışı )ayakra ,anay ,enö( uşurud mılıta diziliminde gösterilir.