denge yürümesi (öne, arkaya, yanlara)

denge yürümesi (öne, arkaya, yanlara) İng. balance walking

Araçta, yerde, sınırlı dayanak yüzeyi üstünde türlü yönlere yürüme.


denge yürümesi (öne, arkaya, yanlara) için benzer kelimeler


denge yürümesi (öne, arkaya, yanlara), 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 'e', 's', 'i', ' ', '(', 'ö', 'n', 'e', ',', ' ', 'a', 'r', 'k', 'a', 'y', 'a', ',', ' ', 'y', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'a', ')', şeklindedir.
denge yürümesi (öne, arkaya, yanlara) kelimesinin tersten yazılışı )aralnay ,ayakra ,enö( isemürüy egned diziliminde gösterilir.