bulakim

bulakim

Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise


bulakim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'a', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
bulakim kelimesinin tersten yazılışı mikalub diziliminde gösterilir.