bulaşıcı kısrak metritisi

bulaşıcı kısrak metritisi İng. contagious equine metritis, CEM

Enfekte aygırla çiftleşmeyi takip eden 10-14 gün sonra yapışkan, mukopurulent vajinal akıntıyla belirgin, kısraklarda infetiliteye neden olan, Taylorella equigenitalis’in neden olduğu akut, irinli döl yatağı yangısı, CEM, kontagiyöz kısrak metritisi.


bulaşıcı kısrak metritisi için benzer kelimeler


bulaşıcı kısrak metritisi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 's', 'r', 'a', 'k', ' ', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
bulaşıcı kısrak metritisi kelimesinin tersten yazılışı isitirtem karsık ıcışalub diziliminde gösterilir.