Bulgar Egzarhlığı

Bulgar Egzarhlığı İng. Bulgarian Exarchate Alm. Bulgarische Exarchat Fr. Exarchat bulgare

Bulgar Egzarhlığı için benzer kelimeler


Bulgar Egzarhlığı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'u', 'l', 'g', 'a', 'r', ' ', 'E', 'g', 'z', 'a', 'r', 'h', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Bulgar Egzarhlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılhrazgE ragluB diziliminde gösterilir.