Bulgar Patrikliği

Bulgar Patrikliği İng. Bulgarian patriarchate Alm. bulgarisches Patriarchat Fr. patriarcat de Bulgarie

bk. Bulgar Egzarhlığı


Bulgar Patrikliği için benzer kelimeler


Bulgar Patrikliği, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'u', 'l', 'g', 'a', 'r', ' ', 'P', 'a', 't', 'r', 'i', 'k', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Bulgar Patrikliği kelimesinin tersten yazılışı iğilkirtaP ragluB diziliminde gösterilir.