bulgu belgesi verme hakkı

bulgu belgesi verme hakkı İng. right of patent giving

Egemen olanların bulgu belgesinin verilip verilmemesi konusundaki hakkı.


bulgu belgesi verme hakkı için benzer kelimeler


bulgu belgesi verme hakkı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
bulgu belgesi verme hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah emrev isegleb uglub diziliminde gösterilir.