bitki bulgu belgesi

bitki bulgu belgesi İng. plant patent

Bitkisel yenilikler için verilen belge.


bitki bulgu belgesi için benzer kelimeler


bitki bulgu belgesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bitki bulgu belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb uglub iktib diziliminde gösterilir.