bulgur düzeni

bulgur düzeni

Önemsiz, şöyle böyle: Bu iş bulgur düzeni olmuş.


bulgur düzeni için benzer kelimeler


bulgur düzeni, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', 'r', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
bulgur düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd ruglub diziliminde gösterilir.