bulgur sohusu

bulgur sohusu

Bulgur dibeği


bulgur sohusu için benzer kelimeler


bulgur sohusu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', 'r', ' ', 's', 'o', 'h', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
bulgur sohusu kelimesinin tersten yazılışı usuhos ruglub diziliminde gösterilir.