çağ

çağ

a. 1. Zaman dilimi, vakit. 2. Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş: “Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır.” -R. H. Karay. 3. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir: “Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz.” -F. R. Atay. 4. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun: İlk Çağ. Orta Çağ. Yakın Çağ. Yeni Çağ. 5. jeol. Bir katmanın oluştuğu süre.


çağ Fr. Temp
çağ

Büyük bez veya deri torba, tuluk.


çağ

Dokuma tezgâhında kullanılan yassı tahta veya saçdan makara.


çağ

Lavabo, banyo.


çağ

Şemsiye teli.


çağ

Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar


çağ

1. bk. cağ (IV)-1. 2. Musluk.


çağ

1.bk. cağ (II). 2. Çorap tığı. 3. Yün eğirmekte kullanılan iğin tepesindeki çengel. 4.bk. cağ (V)-2.


çağ

Saat.


çağ

Saz.


çağ

Yaprakları hayvanlara yedirilen bir bitki.


çağ

Şıra süzmeye yarayan tahta tekne.


çağ

1. Kümes hayvanlarının erkeklik uzvu. 2. Erkek danaların erkeklik organının üzerini örten tüylü deri.


çağ

Bebek, çocuk.


çağ

1. Altyapı, kanalizasyon. 2. Ev içinde taş banyo.


çağ

Çağ, yaş


çağ

Kağnının kanat kapağı (Çayağzı)


çağ

1. Bir buçuk karış uzunluğunda çubuktan mamul kebap şişi. 2. Aynı büyüklükte, çorap vb. örmekte kullanılan şiş


çağ İng. era

"Dördüncü çağ", "gençlik çağı" örneklerinde olduğu gibi, yerine göre yerbilim evrelerine verilen ad.


çağ

zaman (zeman).


çağ, zaman Fr. temps

(astronomi)


çağ İng. Age, period

1. Belirli özellikleri göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü. 2. Dünya tarihinin incelenmesini kolaylaştırmak için ayrılan dört göreli bölüm: İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ.


çağ İng. oge

Bir katmanın oluştuğu zaman süresi.


çağ Osm. devir

Yazında, sanatta dünya görüşü, sanat anlayışı ve tutumu vb. bakımından temel özellikler gösteren zaman: Klasikler çağı, divan çağı, rokoko çağı, yeni çağ, çağımız...


çağ, (IV)

Çağlayan


çağ, (V)

bk. çak


çağ (I), (cağ)

Çulhaların üzerine ip sardıkları dolap


çağ (II)

1. Zaman, vakit, mevsim, devir. 2. Yaş. 3. Asır, yüzyıl


çağ (III)

Su deliği


Çağ Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Dönem, mevsim, zaman. 2. Yaş. 3. Yüzyıl, asır. 4. Çağlayan.


çağ için benzer kelimeler


çağ, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', şeklindedir.
çağ kelimesinin tersten yazılışı ğaç diziliminde gösterilir.