altın çağ

altın çağ İng. golden age

Doruğunu Aydınlanma Çağı'nda bulan ön altıncı yüzyıl ortalarından on sekizinci yüzyıla dek gelişen bir süreç içinde yetişmiş olan büyük oyun yazarları ve yapıtları için kullanılan deyim. İngiltere'de Shakespeare, Marlowe, Johnson; İspanya'da Lope de Vega, Calderon, Tirso de Molina; Fransa'da Corneille, Racine ve Molière «altın çağ» içindeki yazarlardır.


altın çağ İng. golden age

Aydınlanma devrinden sonra Avrupa'da yetişen büyük oyun yazarları için kullanılan bir terimdir. İngiltere'de Marlovve, Shakespeare, Johnson, İspanya'da Calderon, Lope de Vega, Tirso de Molina; Fransa'da Corneille, Racine, Möliere gibi yazarların yaşadığı, aşağı yukarı 200 yılı kapsayan dönem. (XVI. yüzyıl ortasından XVIII. yüzyıla değin).


altın çağ için benzer kelimeler


altın çağ, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', şeklindedir.
altın çağ kelimesinin tersten yazılışı ğaç nıtla diziliminde gösterilir.