antik çağ

antik çağ

a. tar. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.


antik çağ için benzer kelimeler


antik çağ, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', şeklindedir.
antik çağ kelimesinin tersten yazılışı ğaç kitna diziliminde gösterilir.