çağrışım alanı

çağrışım alanı İng. associative field

Kelimelerin yansıttıkları kavramları çevreleyen ve onlarla sürekli bir ilişki durumunda bulunan diğer kavram ve tasavvurların oluşturduğu alan: Hastane kavramının doktor, hemşire, hasta, beyaz gömlekliler, beyaz renk, acı çekenler, muayene, tedavi, ilâç, sedye, hastane kokusu vb. kavramlarla olan ilişkisi gibi.


çağrışım alanı için benzer kelimeler


çağrışım alanı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
çağrışım alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala mışırğaç diziliminde gösterilir.