çalışma alışkanlığı

çalışma alışkanlığı İng. study habit

1. Gerekli olanaklar sağlandığında öğrencinin her zaman çalışmaya hazır ve istekli olma durumu. 2. Öğrencinin düzenli, düzensiz ya da verimli, verimsiz benimsediği çalışma biçimi.


çalışma alışkanlığı için benzer kelimeler


çalışma alışkanlığı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çalışma alışkanlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılnakşıla amşılaç diziliminde gösterilir.