çapraz denklem kısıtı

çapraz denklem kısıtı İng. cross-equation restriction

çapraz denklem kısıtı için benzer kelimeler


çapraz denklem kısıtı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
çapraz denklem kısıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtısık melkned zarpaç diziliminde gösterilir.