eşitsizlik kısıtı

eşitsizlik kısıtı İng. inequality restriction

eşitsizlik kısıtı için benzer kelimeler


eşitsizlik kısıtı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
eşitsizlik kısıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtısık kilzistişe diziliminde gösterilir.