eşdeğişirlik kısıtı

eşdeğişirlik kısıtı İng. covariance restriction

eşdeğişirlik kısıtı için benzer kelimeler


eşdeğişirlik kısıtı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
eşdeğişirlik kısıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtısık kilrişiğedşe diziliminde gösterilir.