çarpık Hermitsel dizey

çarpık Hermitsel dizey İng. skew Hermitian matrix

(…)eşitliğini gerçekleyen A karmaşık dördül dizeyi.


çarpık Hermitsel dizey için benzer kelimeler


çarpık Hermitsel dizey, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'H', 'e', 'r', 'm', 'i', 't', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', şeklindedir.
çarpık Hermitsel dizey kelimesinin tersten yazılışı yezid lestimreH kıpraç diziliminde gösterilir.