çarpık bakışımlı dizey

çarpık bakışımlı dizey İng. skew-symmetric matrix

(…)eşitliğini gerçekleyen A karmaşık dördül dizeyi, Anlamdaş. tersbakışımlı dizey.


çarpık bakışımlı dizey için benzer kelimeler


çarpık bakışımlı dizey, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', şeklindedir.
çarpık bakışımlı dizey kelimesinin tersten yazılışı yezid ılmışıkab kıpraç diziliminde gösterilir.