çarpık

çarpık

sf. 1. Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı: “İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu.” -Ç. Altan. 2. mec. Kötü: “Böylesi anlarda, diziyi çarpık bir nazarla takip etmekten geri duramıyor.” -E. Şafak. 3. Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan. 4. zf. mec. Aksi, ters, huysuz bir biçimde: “Nedense Makbule, bu davetten çarpık dönüyordu.” -R. N. Güntekin.


çarpık Fr. Scalène
çarpık İng. swayback

Enzootik ataksi.


çarpık için benzer kelimeler


çarpık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', şeklindedir.
çarpık kelimesinin tersten yazılışı kıpraç diziliminde gösterilir.