çarpık başlı

çarpık başlı Fr. Plagiocéphale

çarpık başlı için benzer kelimeler


çarpık başlı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'l', 'ı', şeklindedir.
çarpık başlı kelimesinin tersten yazılışı ılşab kıpraç diziliminde gösterilir.