ard çarpık kas

ard çarpık kas Fr. Muscle scalène postérieur

ard çarpık kas için benzer kelimeler


ard çarpık kas, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
ard çarpık kas kelimesinin tersten yazılışı sak kıpraç dra diziliminde gösterilir.