ortanca çarpık kas

ortanca çarpık kas Fr. Muscle scalène moyen

ortanca çarpık kas için benzer kelimeler


ortanca çarpık kas, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'n', 'c', 'a', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
ortanca çarpık kas kelimesinin tersten yazılışı sak kıpraç acnatro diziliminde gösterilir.