kas kas

kas kas

Köpekleri çiftleşmeye kışkırtmak için söylenir.


kas kas için benzer kelimeler


kas kas, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 's', ' ', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
kas kas kelimesinin tersten yazılışı sak sak diziliminde gösterilir.