ard kıyık kas

ard kıyık kas Fr. Muscle scalène postérieur

ard kıyık kas için benzer kelimeler


ard kıyık kas, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
ard kıyık kas kelimesinin tersten yazılışı sak kıyık dra diziliminde gösterilir.