alt dudağı aşağı çeken kas

alt dudağı aşağı çeken kas İng. musculus depressor labii inferioris

anat. Alt çene kemiğinden çıkıp alt dudakta sona eren, köpekte bulunmayan kas, muskulus depressor labi inferiyoris.


alt dudağı aşağı çeken kas için benzer kelimeler


alt dudağı aşağı çeken kas, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'd', 'u', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
alt dudağı aşağı çeken kas kelimesinin tersten yazılışı sak nekeç ığaşa ığadud tla diziliminde gösterilir.