üst dudağı aşağı çeken kas

üst dudağı aşağı çeken kas Dgr. anat. musculus depressor labii superioris

anat. Crista fascialis’ten başlayıp burun kanadında sona eren kas, muskulus depressor labi superyoris.


üst dudağı aşağı çeken kas için benzer kelimeler


üst dudağı aşağı çeken kas, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', ' ', 'd', 'u', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
üst dudağı aşağı çeken kas kelimesinin tersten yazılışı sak nekeç ığaşa ığadud tsü diziliminde gösterilir.