çekimli çevirgeç

çekimli çevirgeç İng. magnetic switch, solenoid switch

Elektrik akımının oluşturduğu çekim gücüyle bir elektrik çevrimini yöneten çevirgeç.


çekimli çevirgeç için benzer kelimeler


çekimli çevirgeç, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'g', 'e', 'ç', şeklindedir.
çekimli çevirgeç kelimesinin tersten yazılışı çegriveç ilmikeç diziliminde gösterilir.