çekimli fiil

çekimli fiil

a. db. Kip, zaman ve kişi eklerini almış fiil.


çekimli fiil İng. finite verb

Zaman ve şahsa bağlı olarak bir yargı, bir tasarlama bildiren fiil. Geçmiş zaman kipinin şahsa bağlı çekimleri: okudum (<oku-du-m), okudun (<oku-du-n), okudu (<oku-du), oku-duk (<oku-du-k), okudunuz (<oku-du-nuz), okudular (<oku-du-lar); geniş zamanın şahıslara göre çekimi: gelirim (<gel-ir-im), gelirsin (<gel-ir-sin), gelir (<gel-ir), geliriz (<gel-ir-iz), gelirsiniz (<gel-ir-sin-iz), gelirler (<gel-ir-ler); istek kipinin gideyim (<gid-eyim), gidesin (gid-e-sin) vb.


çekimli fiil

Azerbaycan Türkçesi: täsriflänän fe'l; Türkmen Türkçesi: üytgeyään iişlikler; Gagauz Türkçesi: üzülüişlik; Özbek Türkçesi: tuslanişli fe'l ~ şaxsli fe'l; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) şäxslik peil ~ (D.Uyg.)tüslinidiğan peil; Tatar Türkçesi: zatlanışlı fiğıl'; Başkurt Türkçesi: sikle qılım; Kmk: betli işlik;Krç.-Malk.: türleniwçü etim ~ cegiliwçü etim; Nogay Türkçesi: özlîk pen türlengen glagol; Kazak Türkçesi: jiktik jalgawlı etistik; Kırgız Türkçesi: caktuu etiş (caktala turgan); Alt:: kojultalu glagol; Hakas Türkçesi: glagolnın pîldîrîglîg formazı; Tuva Türkçesi: öskerlir kılıg sözü; Şor Türkçesi: *finit glagol; Rusça: finitnıy glagol


çekimli fiil için benzer kelimeler


çekimli fiil, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', şeklindedir.
çekimli fiil kelimesinin tersten yazılışı liif ilmikeç diziliminde gösterilir.