çekimli eylemden ikileme

çekimli eylemden ikileme

Sözcükleri çekimli eylemden kurulan ikileme: Koştu koştu yoruldu; Ağladı ağladı sustu; Buldun buldun bunu mu buldun; Bilse bilse o bilir vb.


çekimli eylemden ikileme için benzer kelimeler


çekimli eylemden ikileme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'd', 'e', 'n', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
çekimli eylemden ikileme kelimesinin tersten yazılışı emeliki nedmelye ilmikeç diziliminde gösterilir.