eylemden türeme eylem

eylemden türeme eylem İng. deverbal verb

(Derleme., fiilden fiil, fiil kökünden fiil, fiilden türemiş fiil, fiil soyundan fiil) Eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen eylem gövdesi: Sevdir-(sev-dir-) , seviş-(sev-iş-) , sevin-(sev-in-) , sevil-(sev-il-) , sevdirtme-(sev-dir-t-me-) vb.


eylemden türeme eylem için benzer kelimeler


eylemden türeme eylem, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'd', 'e', 'n', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 'm', 'e', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
eylemden türeme eylem kelimesinin tersten yazılışı melye emerüt nedmelye diziliminde gösterilir.