çekirdek yakıt depolanması

çekirdek yakıt depolanması İng. back-end of nuclearfuel cycle

Işınlanmış yakıtın önce soğutma havuzuna sonra depolama merkezine taşınarak orada depolanması.


çekirdek yakıt depolanması için benzer kelimeler


çekirdek yakıt depolanması, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 't', ' ', 'd', 'e', 'p', 'o', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
çekirdek yakıt depolanması kelimesinin tersten yazılışı ısamnaloped tıkay kedrikeç diziliminde gösterilir.