dumansız yakıt

dumansız yakıt İng. smokeless fuel

dumansız yakıt için benzer kelimeler


dumansız yakıt, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'm', 'a', 'n', 's', 'ı', 'z', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
dumansız yakıt kelimesinin tersten yazılışı tıkay zısnamud diziliminde gösterilir.