çelik yay bağ

çelik yay bağ İng. steel arch support

çelik yay bağ için benzer kelimeler


çelik yay bağ, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'y', ' ', 'b', 'a', 'ğ', şeklindedir.
çelik yay bağ kelimesinin tersten yazılışı ğab yay kileç diziliminde gösterilir.