çember

çember Far. çenber

a. 1. mat. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. 2. mat. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi: Kalbur çemberi. 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü: “Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doya” -Halk türküsü. 6. mec. Aşılması, çözümü güç durum. 7. sp. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.


çember

Kadın başörtüsü, yemeni, yazma: Fatmanın çemberi düşmüş.


çember

1. Araba tekerleklerine takılan demir: Arabayı çemberlettim. 2. Pulluğa bağlı olan boyunduruğun alt parçası. 3. Çoban köpeklerinin boynuna takılan mahmuzlu demir, tasma.


çember

Oniki telli çalgı.


çember

Oda bölmelerinde kiriş altına konulan direk.


çember

Çerçeve: Bu levhaya bir çember ister.


çember

Kadın başörtüsü, ak yazma.


çember

Çember, yuvarlak


çember

Siyah kadın yazması


çember

Çember; siyah, kadın yazması


çember İng. circle
çember İng. circle

Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.


çember İng. circle
çember Osm. muhît-i dâire

(matematik)


çember İng. rim

Tekerlek lastiğinin içine oturduğu oluk biçiminde metal bölüm.


çember İng. ring

Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.


çember

[cember] Çevresi pullu başörtü. (Özgüney *Yalvaç -Isparta; Kuzköy *Akkuş -Ordu) [cember] : (Celiptaş *Yalvaç -Isparta; Alcılı *Delice -Ankara)


Çember

14. Eğri çizgilerin en önemlisi “Çember” dir.


Çember

15. “Çember” , düzey üzerinde öyle bir kapalı eğridir ki üzerindeki her nokta, onun içinde bulunan ve merkez denilen bir noktadan aynı uzaklıktadır.


Çember

19. Bir yayı ölçmek için, bir parçası olduğu çemberin kaç derecesini kapladığı araştırılır. Şekil: 3 Misal ; ABC yayı A H K M C B A çemberinin bir parçasıdır. Çemberde 360° vardır. ABC yayı, bu çemberin yalnız 45° sini kapsadığından ona 45° lik bir yay denir.


çember için benzer kelimeler


çember, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
çember kelimesinin tersten yazılışı rebmeç diziliminde gösterilir.