çevre değişkeni

çevre değişkeni İng. environment variable

çevre değişkeni için benzer kelimeler


çevre değişkeni, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
çevre değişkeni kelimesinin tersten yazılışı inekşiğed erveç diziliminde gösterilir.