cezalarda süre aşımı

cezalarda süre aşımı İng. prescription of surtaxes

Vergi suçlarına ilişkin cezaların; doğduğu takvim yılından sonra gelen yılın birinci gününden başlamak üzere kaçakçılıkta beş yıl, kusurda üç yıl, usulsüzlükte olaydan sonra gelen yılın birinci gününden başlayarak iki yıl; kaçakçılık ile usulsüzlüğün birleşiminde beş yıl, kusur ile usulsüzlüğün birleşiminde üç yıl içinde kesilebileceğini yargıya bağlayan süre aşımı sınırı.


cezalarda süre aşımı için benzer kelimeler


cezalarda süre aşımı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'z', 'a', 'l', 'a', 'r', 'd', 'a', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', ' ', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
cezalarda süre aşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışa erüs adralazec diziliminde gösterilir.