çiçekli bezek

çiçekli bezek İng. festoon

(Süsleme) Yaprak, çiçek, dal ve meyve öğelerinden yapılmış kabartma yapı süsü.


çiçekli bezek için benzer kelimeler


çiçekli bezek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'b', 'e', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
çiçekli bezek kelimesinin tersten yazılışı kezeb ilkeçiç diziliminde gösterilir.