üstün bezek

üstün bezek Osm. tersi

Tümce, önerme ve dizelerin bakışık kesimlerini birbiriyle hem uyaklı, hem de ölçülü kılma sanatı Ör. / Ecza-yı beşer calib-i tacil-i fenadır / İpka-yı eser mucib-i tahsil-i bakadır (Namık Kemal)


üstün bezek için benzer kelimeler


üstün bezek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', ' ', 'b', 'e', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
üstün bezek kelimesinin tersten yazılışı kezeb nütsü diziliminde gösterilir.