bezek vermek

bezek vermek

Süslemek, tezyin etmek.


bezek vermek için benzer kelimeler


bezek vermek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'z', 'e', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
bezek vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev kezeb diziliminde gösterilir.